• 60 års erfaring inden for sten og stål
  • Betal med faktura
  • Kvalitet fremstillet i Tyskland

Betingelser for brug

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af onlinetilbudet

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af oplysningerne.

Ansvarskrav mod forfatteren, der henviser til materiel eller immateriel karakter, som er forårsaget af brug eller misbrug af de angivne oplysninger eller brug af forkerte og ufuldstændige oplysninger, er grundlæggende udelukket, medmindre forfatteren beviseligt har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbudet uden forudgående varsel eller til at stoppe publikationen midlertidigt eller permanent.

Referencer og links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft, hvis forfatteren har kendskab til indholdet, og hvis det ville være teknisk muligt og rimeligt for at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold.

Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på tidspunktet for linking ikke var noget ulovligt indhold, der kunne genkendes på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på aktuelle og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor distancerer han sig herved udtrykkeligt fra alt indhold på alle sammenkædede eller sammenkoblede sider, som er blevet ændret efter linkindstillingen.

Denne erklæring gælder for alle links og referencer inden for eget internettilbud såvel, som for udenlandske poster i gæstebøger, diskussionsfora, linkmapper, mailinglister og i alle andre former for databaser, til hvis indhold ekstern skriveadgang er mulig.

For ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der skyldes brug eller manglende brug af sådanne fremlagte oplysninger, er udbyderen af den nævnte side, og ikke den der kun linker til den respektive publikation, ansvarlig.

Copyright og varemærkeret

Forfatteren bestræber sig på at observere ophavsretten til de billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der er brugt i alle publikationer og at bruge billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der er oprettet af ham selv, eller at gøre brug af licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.

Alle brands og varemærker nævnt i internettet tilbudet og muligvis beskyttet af tredjepart, er uindskrænket underlagt de respektive gyldige varemærkelovsbestemmelser og de respektive registrerede ejeres ejendomsret. Af den blotte omtale alene kan man ikke drage den konklusion, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder.

Ophavsretten til offentliggjorte objekter, skabt af forfatteren, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Gengivelse eller brug af grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens udtrykkelige samtykke.

Privacy Policy

Brug af kontaktdata i sammenhæng med impressum eller sammenlignelige offentliggjorte oplysninger, såsom postadresser, telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser fra tredjepart med det formål at sende oplysninger, der ikke udtrykkeligt anmodes om, er ikke tilladt. Sagsalæg mod afsendere af såkaldte spam-mails i forbindelse med overtrædelser af dette forbud er udtrykkeligt forbeholdt.

Jurisdiktion

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internettilbud, hvorfra denne side blev henvist. Såfremt dele eller individuelle formuleringer i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de andre dele af dokumentet uberørt af dette.

Kan du huske operativsystemet Windows XP? Du kan arbejde med det online underGeekPrank og snyde dine venner.

Set
Din WhatsApp-kontakt til Gabiona
Gabiona
Gabiona
Hej, vi besvarer gerne dine spørgsmål.
Velkommen til vores butik! Uden for vores åbningstider kan det tage lidt længere tid for os at besvare din forespørgsel.
whatspp icon whatspp icon