• 60 års erfaring inden for sten og stål
  • Betal med faktura
  • Kvalitet fremstillet i Tyskland

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser og kundeinformationer

I. Generelle forretningsbetingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1)Efterfølgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som udbyder (Ibendahl & Thomsen GmbH) på webstedet www.gabiona.de. Medmindre andet er aftalt, modsiges i givet fald inkludering af kundens egne betingelser.

(2)Forbruger i efterfølgende reglers betydning er enhver fysisk person, som indgår en juridisk transaktion til formål, der primært hverken kan tilskrives hans/hendes kommercielle eller uafhængige faglige aktivitet. En virksomhed er enhver fysisk eller juridisk person eller et retskraftigt partnerskab, som ved indgåelsen af en juridisk transaktion udøver sin kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige virksomhed.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer. Vores tilbud på Internettet er ikke bindende og intet bindende tilbud om at indgå en kontrakt.

(2)Du kan indsende en bindende indkøbsordre (bestilling) via det online indkøbskurvssystem. Dermed bliver de udvalgte varer,lagt i den virtuelle indkøbskurv. Via den tilsvarende knap i navigationslinjen kan dutil hver en tid foretage ændringer i "indkøbskurven". Efter at have klikket på siden"Kasse" og indtastet personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises sluttelig alle ordredata på ordreoversigtssiden. Hvis du benytter straks-betalingssystemetPayPal Express vil du blive omdirigeret til login-siden hos PayPal, ved at klikke på den tilsvarende markerede knap, integreret i shopsystemet, . Efter vellykket log-in vises din, hos PayPal, registrerede adresse samt kontooplysninger. Via knappen"videre" bliver du dirigeret tilbage til vores onlineshop på ordreoversigtssiden. Før du sender ordren, har du her muligheden for at gennemgå alle oplysninger her igen, at ændre (også via funktionen"tilbage" i internetbrowseren) eller at afbryde købet. Ved indsendelse af ordren via knappen "køb" afgiver du et bindende tilbud til os.

(3)Accept af tilbuddet (og dermed indgåelse af kontrakten) finder sted umiddelbart efter bestilling gennem en skriftlig bekræftelse (f.eks. e-mail), hvor gennemførelsen af ordren eller leveringen af varerne bekræftes (ordrebekræftelse).
Hvis du ikke modtager en tilsvarende meddelelse, er du ikke længere bundet af din ordre. Eventuelle udførte tjenester refunderes straks i dette tilfælde.

(4)Dine forespørgsler om udformning af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi udfærdiger et bindende skriftligt tilbud (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5)Behandlingen af ordren og tilsendelse af al information, der kræves til indgåelse af kontrakten sker via e-mail, til dels automatiseret . Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du giver os, er korrekt, således at modtagelsen af e-mails sikres og ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt designede varer

(1)Du stiller oplysninger, tekster eller filer, der kræves til det individuelle design af varerne til rådighed for os, via det online-bestillingssystem eller via e-mail umiddelbart efter kontraktens indgåelse. Vores angivelser af mulige filformater skal overholdes.

(2) Du forpligter dig til, ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparts rettigheder (især ophavsret, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller overtræder eksisterende love. Du fritstiller os udtrykkeligt fra alle tredjepartskrav, som gøres gældende i denne sammenhæng. Dette gælder også omkostningerne til den juridiske repræsentation, der kræves i denne sammenhæng.

(3)Vi kontrollerer ikke de tilsendte data for indholdets rigtighed og påtager os ikke ansvar for fejl.

(4)For så vidt vi designer tekster, billeder, grafik og design til dig i forbindelse med det individuelle design, er disse underlagt ophavsretten.
Uden vores udtrykkelige samtykke er brug, gengivelse eller ændring af individuelle dele eller det komplette indhold ikke tilladt.
Medmindre andet er aftalt, tildeler vi dig en ubegrænset ret til at bruge de ophavsretligt beskyttede værker udformet til dig. Det er udtrykkeligt forbudt at gøre de beskyttede værker eller dele af dem, privat eller kommercielt tilgængelige for tredjepart. Overførslen af brugsretten er underlagt betingelsen om fuld betaling af den aftalte købspris.

§ 4 Særlige aftaler vedrørende tilbudte betalingsmetoder

(1) Betaling via Klarna Checkout
I samarbejde med Klarna tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betalingen foretages til Klarna:

  • Klarna faktura: Betales inden for 14 dage fra fakturadato. Fakturaen udstedes ved forsendelse af varerne og tilsendes pr. e-mail. Faktureringsbetingelserne kan findesher,
  • Klarna afbetalingskøb: Med Klarnas finansieringsservice kan du betale for dit køb i fleksible, månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (dog mindst kr. 6,95). Du kan finde mere information om Klarna afbetalingskøb, herunder de almindelige forretningsbetingelser og de europæiske standardoplysninger om forbrugerkredither,
  • Straksoverførsel
  • Kreditkort (Visa/Mastercard)
  • Kontodebitering

Valget af betalingsmuligheder kan begrænses af Klarna afhængigt af forskellige faktorer.

Betalingsmulighederne tilbydes som en del af Klarna Checkout. Yderligere information og betingelser for anvendelse af Klarna Checkout findesher. Generel information om Klarna finder duher. Dine personlige oplysninger behandles af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og som angivet i Klarnas databeskyttelsespolitik .

§ 5 Opbevaringsret, egendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af købsprisen foreligger.

§6 Ansvar

(1) Vi er fuldt ud ansvarlige for skader, der skyldes skade på liv, lemmer eller helbred. Vi er endvidere ubegrænset ansvarlige i alle tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, svigagtig skjul af en mangel, idet vi påtager os garanti for købsgenstandens beskaffenhed og i alle andre lovbestemte sager.

(2)Ansvaret for mangler inden for rammerne af den lovlige garanti reguleres af den tilsvarende bestemmelse i vores kundeoplysninger (del II).

(3)Hvis væsentlige kontraktlige forpligtelser påvirkes, er vores ansvar ved lettere uagtsomhed begrænset til den kontraktmæssige typiske, forudsigelige skade. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er væsentlige forpligtelser, der overhovedet muliggør den korrekte udførelse af kontrakten, og som aftaleparterne almindeligvis kan have tillid til bliver overholdt.

(4)I tilfælde af overtrædelse af mindre væsentlige kontraktlige forpligtelser er ansvar for lettere uagtsom overtrædelse af forpligtelserne udelukket.

(5)En fejlfri og/eller til stadighed tilgængelig datakommunikationen via internettet kan ikke garanteres. Vi er ikke ansvarlige for kontinuerlig eller uafbrudt tilgængelighed af webstedet og de tjenester, der tilbydes der.

§ 7 Lovvalg, sted for udførelse, jurisdiktion

(1)Tysk lovgivning er gældende. For forbrugere gælder dette valg af lov kun i det omfang beskyttelsen ikke tilbagekaldes af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl (begunstigelsesprincippet).

(2)Sted for opfyldelse af alle tjenester fra vores eksisterende forretningsforbindelser såvel som jurisdiktion er vores sæde, for så vidt du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt jurisdiktionssted i Tyskland eller EU, eller bopælsstedet eller sædvanligt opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor klagen indgives. Retten til at indkalde retten til en anden lovligt jurisdiktion forbliver upåvirket.

(3)Bestemmelserne i FN's salgskonvention finder ikke anvendelse.


II. Kundeinformationer

1. Sælgers identitet

Ibendahl & Thomsen GmbH
Dorfstr. 2
24879 Idstedt
Deutschland

Telefon: 04625/181010
E-Mail: info@gabiona.de

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen leverer en platform til udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på http://ec.europa.eu/odr.

Vi er villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer i en forbruger voldgiftssag.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin til kontraktindgåelse, indgåelsen af selve kontrakten og korrektionsmulighederne foretages i overensstemmelse med § 2 i vores almindelige vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er dansk.

3.2. Den komplette kontrakttekst gemmes ikke af os. Før afgivelse af ordren via det online indkøbskurvsystem, kan kontraktdataene udskrives ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion eller gemmes elektronisk . Efter at ordren er modtaget hos os, sendes ordredataene, de juridisk krævede oplysninger til fjernkontrakter og de generelle vilkår og betingelser til dig via e-mail.

3.3. I tilfælde af anmodning om tilbud uden for indkøbskurvsystemet, vil du modtage alle kontraktdata i form af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved produktet eller serviceydelsen

De væsentligste egenskaber ved produktet og/eller serviceydelsen findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmetoder

5.1. Priserne anført i de respektive tilbud såvel som forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

5.2. Forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De er tilgængelige under en tilsvarende beskrevet knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud og vises separat i løbet af ordreprocessen og skal afholdes af dig, med mindre der er givet tilsagn om gratis levering.

5.3. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.4. Med mindre andet er angivet under de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravet straks til betaling efter kontraktens indgåelse .

6 Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger findes under en tilsvarende beskrevet knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. For så vidt du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer under forsendelsen, først overføres til dig ved levering af varerne, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt en transportør, der ikke er udpeget af virksomheden eller har udpeget en anden person til at udføre forsendelsen.

7. Lovsikrede garantirettigheder

7.1. Der er lovsikrede garantirettigheder.

7.2. Som forbruger beder vi dig, om at kontrollere varerne straks efter levering for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og underrette os og speditøren om eventuelle klager, så hurtigt som muligt. Hvis du ikke overholder dette, påvirker dette ikke dine lovmæssige garantikrav.

Disse generelle forretningsbetingelser og kundeinformationer er udfærdiget af advokater fra Forhandlerforbundet, der er specialiserede i IT-lovgivning og kontrolleres permanent for juridisk overholdelse. Händlerbund Management AG garanterer for teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Mere information findes under: http://www.haendlerbund.de/agb-service,

sidste opdatering: 23.01.2017

Benyt den online HTML editorfor nemt at hente indholdet til dit websted. Prøv det gratis, og tilmeld dig et medlemskab, hvis du er tilfreds.

Set
Din WhatsApp-kontakt til Gabiona
Gabiona
Gabiona
Hej, vi besvarer gerne dine spørgsmål.
Velkommen til vores butik! Uden for vores åbningstider kan det tage lidt længere tid for os at besvare din forespørgsel.
whatspp icon whatspp icon